Cena
649 000 PLN
Powierzchnia
1 701 m2
Cena
649 000 PLN
Cena za m2
381,54 PLN
Powierzchnia działki
1 701 m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Trapez
Przeznaczenie działki
Inwestycyjna
Prąd
Tak
Gaz
Tak
Dostępne od
2021-03-23
Numer oferty
48/8976/OGS

Gdańsk, Klukowo, Radarowa

Działka z MPZP pod inwestycję

Działka z MPZP w Klukowie. Media w drodze przy ulicy Radarowej (gaz, woda, prąd, kanalizacja).

MPZP: 2719 MPZP Klukowo - rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku, Numer terenu: 014

Przeznaczenie terenu:
M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierającej zabudowę mieszkaniową M22, (...) i usługową U33, (...), z dopuszczeniem parkingów i garaży dla samochodów osobowych innych niż na potrzeby inwestycji, salonów samochodowych (z serwisem), małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Zabudowa usługowa może stanowić maksymalnie – 50% powierzchni użytkowej, za wyjątkiem domów opieki społecznej dla których dopuszcza się 100% udział powierzchni użytkowej.

Funkcje wyłączone:
- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
- domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań,

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 4 m od linii rozgraniczającej
terenu (...),
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 30%;
- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej
objętej inwestycją;
- intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: minimalna: 0,
maksymalna: 0,7 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;
- wysokość zabudowy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12 m, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a (maksymalny poziom najwyższego punktu na pokryciu kubatury brutto budynku 158 m
n.p.m.)
- formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza;
- kształt dachu: stromy.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) wielkość działki: dowolna;
2) szerokość frontu działki: dowolna;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: dowolny.

Zapraszam do kontaktu!

  • Wysokość zabudowy: 12
  • Procent możliwej zabudowy: 30
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Możliwość podziału: Tak
Zapytaj o tę ofertę
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą przy Mariacka 21-22/3, 80-833 Gdańsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres kontakt@obrotni.com… czytaj więcej