/lista-ofert/?lid=10942905&on_asariapi_parsereq=1

Cena
649 000 PLN
Powierzchnia
479 m2
Cena
649 000 PLN
Cena za m2
1 354,91 PLN
Powierzchnia działki
479 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
169/8976/OGS

Gdynia, Obłuże, ul. Kołodziejska

Działka z widokiem na port i Gdynię | Inwestycja

Unikatowa działka w Gdyni z widokiem na port z koncepcją zabudowy na dom jednorodzinny lub bliźniak (z możliwością podzielenia go na około 8 mieszkań na wynajem).

Możliwa jest również zabudowa usługowa, np. siedzibę firmy.

Działka o powierzchni 479m2. Kształt prostokąta, płaska o lekkim nachyleniu.

Główne atuty:

* Widok na port i miasto.
* 5 minut do Portu.
* Szybki dojazd na obwodnicę Trójmiasta.

Cena do rozmów. Zapraszam do składania ofert i kontaktu telefonicznego w celu uzyskania większej ilości szczegółowych informacji.


Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego:

TEREN 020 MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA LUB BLIŹNIACZA

a) dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych lub usługowo-mieszkalnych, w strefie
wskazanej na rysunku planu – strefie dopuszczalnej lokalizacji usług – MN2,U, na terenach
017 MN2 i 020 MN2;
b) funkcja adaptowana:
− istniejąca zabudowa szeregowa na terenie 020 MN2,
− istniejąca zabudowa wielorodzinna na terenach 015 MN2, 016 MN2, 017 MN2, 020 MN2,
021 MN2, 023 MN2.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, za wyjątkiem strefy dopuszczalnej lokalizacji
usług na terenach 017 MN2 i 020 MN2, która zalicza się do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo-usługowe;
b) na części terenów od strony ul. E. Kwiatkowskiego, 070 KD-Z – ul. Adm. J. Unruga, 071 KDL 1/2 – ul. Cechowej/ul. Jantarowej oraz 076 KD-D 1/2 (KD-L 1/2) – ul. Frezerów występuje
oddziaływanie hałasu komunikacyjnego – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 3.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy:
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,60,
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub
do granicy działki sąsiedniej) – do 0,70;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
− wysokość zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,
− rodzaj dachu – płaski lub stromy o kącie nachylenia połaci 25°- 45°;
c) linie zabudowy:
− nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
d) powierzchnia zabudowy:
− dla zabudowy wolno stojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej,
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub
do granicy działki sąsiedniej) – do 0,30 powierzchni działki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% powierzchni działki budowlanej;
f) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy,
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów.
Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu
można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry;
g) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce
budowlanej;
h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej, Tereny usług
Zapytaj o tę ofertę
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą przy Mariacka 21-22/3, 80-833 Gdańsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres kontakt@obrotni.com… czytaj więcej