/lista-ofert/?lid=10562369&on_asariapi_parsereq=1

Cena
12 000 PLN
Powierzchnia
5 005 m2
Cena
12 000 PLN
Cena za m2
2,40 PLN
Powierzchnia działki
5 005 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Trapez
Ujęcie wody
Miejska na działce
Numer oferty
1/8976/OGW

Garczegorze

Uczęszczana lokalizacja - tuż przy drodze 214

LOKALIZACJA:


Gmina Nowa Wieś Lęborska jest jedną z największych gmin w województwie pomorskim, w której  mieszka ponad 13 tys. osób.
Działka mieści się w miejscowości Garczegorzu na przeciwko stacji BP przy drodze wojewódzkiej Nr 214 relacji Łeba - Lębork.
Korzystna lokalizacja działki pozwala na bardzo dobry dojazd z pobliskich miejscowości na trasie do Lęborka. W pobliżu działki znajduje się duże osiedle domków jednorodzinnych. 
Do najbliższego supermarketu dzieli nas odległość 8 km. 


Działka:
Grunt o powierzchni 5005 m2, idealny pod zabudowę usługową. 


Obszar planu obejmuje trzy tereny o następującym przeznaczeniu zgodnym z oznaczeniami 
1) U - teren zabudowy usługowej 
2) MN/U teren zabudowy mieszkaniowo usługowej 
3) KDW tereny dróg wewnętrznych 


Media  prąd, woda, znajdują się na sąsiadujących działkach. 


Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-U, wydzielonego liniami
rozgraniczającymi są następujące:


PRZEZNACZNIE TERENU: tereny zabudowy usługowej:


a) wyklucza się usługi z grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 uchwały;


PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej niż 20m od skrajnej krawędzi
jezdni drogi wojewódzkiej oraz 14m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową zlokalizowaną od
strony północnej, poza obszarem opracowania planu,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie więcej niż 60%,
c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0, maksymalny 0,8,
d) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,00 m,
f) poziom posadzki parteru : nie więcej niż 0,45 m mierzone od poziomu terenu przed głównym wejściem
do budynku,
g) geometria i pokrycie głównej połaci dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; kąt nachylenia
głównej połaci dachowej od 20º do 45º, dopuszcza się dachy naczółkowe,
h) zasady podziału na działki budowlane: powierzchnia nowo projektowanej działki budowlanej nie mniej
niż 4000,0 m2


Szybkie wydanie!


Zapraszam na prezentację!

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Wysokość zabudowy: 12
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług
  • Procent możliwej zabudowy: 60
  • Możliwość podziału: Tak
  • Dostępne w okolicy: Szkoła, Zabudowa niska, Plac zabaw
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Komunikacja: Autobus
Zapytaj o tę ofertę
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Obrotni Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą przy Mariacka 21-22/3, 80-833 Gdańsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres kontakt@obrotni.com… czytaj więcej